Vendelen bij het Sint Jorisgilde Stratum (Eindhoven)

RAADSHEER VENDELEN GERRIT-JAN JONKERS

 
In de vergadering van vrijdag 14 mei 2010 is Gerrit-Jan Jonkers gekozen tot Raadsheer-vendelen bij ons gilde.
 
OEFENEN!
Elke vrijdagavond, aanvang 19.00 uur!
Onder leiding van Gerrit-Jan, ondersteund door Jan Huijbers.
 

 
Voor alle vragen kunt u altijd contact opnemen met Gerrit-Jan via  


 
HISTORIE
 

 
 
 
 
 
 


 
VENDELGEBED
 
Iedere slag (oefening) in het vendelen heeft zijn aparte betekenis.
Het geheel wordt weergegeven in het vendelgebed, het gebed van de vendelier tot God aan wie hij hulp vraagt voor de strijd van het Goede met het Kwade, voor zijn strijd van het goede in hem met het kwade in hem.
Met Gods hulp komt hij uit deze strijd te voorschijn als een overwinnaar.
 
We onderscheiden het vendelgebed in drie ronden:
 
  • De vendelier heeft aanmoediging nodig voor de komende strijd;
  • De beschrijving van de strijd met het kwade;
  • Het gebed om hulp van God en voorspraak van Sint Joris, eindigend in de overwinning.
Beginkommando's:
 
  • Vendeliers geeft acht (tamboers roert uw trom, bazuinblazers steeks uw bazuin);
  • Presenteert uw vaandel;
  • Neigt uw vaandel;
  • Zwaait uw vaandel voor God, Koning(in) en Vaderland.
Onze oud Raadsheer-vendelen Peter Engel heeft Rob Smit bereid gevonden een demonstratiefilm te maken 
van het vendelgebed zoals dat traditioneel bij het Sint Jorisgilde Stratum wordt gevendeld.
Brian van Kessel voert het vendelgebed uit, Peter Engel geeft de aanwijzingen en Frans Kirchner heeft de video voorzien van de tekst zoals die, ook traditioneel, door het Sint Jorisgilde Stratum bij demonstraties wordt aangehouden.
 
Vanwege de grootte van het bestand hebben wij de film in twee delen moeten knippen om de film op YouTube geplaatst te kunnen krijgen.
 
DEEL -1-


 
  
DEEL -2-