INLEIDING

INLEIDING 
 
In het uitrolmenu menu GILDEKAMER(S) zijn samenvattingen geplaatst van gegevens over de diverse gildekamers van het Sint Jorisgilde Stratum van vóór 1990.
Na 1990 hebben wij als gilde twee gildekamers gebouwd waarvan de eerste al na een tweetal jaren in brand is opgegaan. 
Een samenvatting van gegevens over deze twee gildekamers zal binnenkort op deze website geplaatst worden.
Van alle gildekamers, voor zover bekend, zijn alle gegevens gedetailleerd in concept-boekvorm vastgelegd door onze archivaris en dit complete verhaal zal binnen afzienbare tijd in boekvorm verschijnen.  
Wilt u meer weten over de gildekamers van het Sint Jorisgilde Stratum neem dan gerust contact op met Frans Bax, (CONTACT).   

 
 
DE GILDEKAMERS
 
Een vast onderkomen is iets onontbeerlijks voor een schuttersgilde dat een ruimte nodig heeft waar het "thuis" is en waar een gildebroeder zich "thuis” voelt. In de meeste Brabantse gemeenten is het van oudsher een café dat de status van gildehuis heeft. De meeste gilden kiezen in principe tegen het einde van de in het reglement vernoemde periode hun gildehuis maar in de praktijk blijken ze vaak toch erg honkvast.
Ja, waarom zou het gilde eigenlijk verkassen als het zich op een plaats "thuis” voelt?  
Na ruim 50 jaren in café de "de Huifkar" aan de splitsing Aalsterweg/Leenderweg moest het gilde, wegens afbraak van "de Huifkar", zoeken naar een nieuw gildehuis in Stratum.   
 
Een nieuwe plaats waar de gildebroeders zich "thuis” zouden kunnen voelen; een nieuw gildehuis is toen gevonden in "zaal Hoogenkamp" aan de Aalsterweg, een café met een zaal waar­in repetities gehouden konden worden voor tamboers, bazuinblazers- en vendeliers.
Maar ondanks alle goede voornemens en afspraken vooraf was het verblijf uiteindelijk onbevredigend, dus stond het gilde wederom voor de moeilijke opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe ruimte. Dat dit niet eenvoudig is, was in de jaren daarvoor al gebleken en ook nu weer stuitte de gildeoverheid op diverse problemen in de zoektocht naar een geschikt café of goede ruimte naar de wens van het gilde. Daar waar de gewenste gildeactiviteiten konden worden ontplooid en uitgevoerd.
Het gilde kreeg behoefte aan meer dan alleen een ruimte in een café, sterker nog: het wilde een degelijke accommodatie voor de repetities met daarnaast een deugdelijke opslag voor de gildeattributen.
 
 
 
Na enige tijd zoeken en verkrijgen van toestemming van de Gemeente Eindhoven heeft het gilde een ge­schikte ruimte gevonden in het leegstaande fabriekspand "Kodijko"  aan de Tongelresestraat te Eindhoven, nog juist op een stukje Stratums grondgebied in "de Iriswijk” en binnen "onze” Sint Jorisparochie.
Deze ruimte oversteeg in de loop der jaren de naam gildekamer en groeide uit tot het meer algemene "Schuttersgildencentrum", want diverse overkoepelende gildeorganisaties gingen eveneens volop gebruik maken van "Kodijko".  
 
Na ongeveer twintig jaren, de "Iriswijk” wordt gesa­neerd, is het pand gedoemd te ver­dwijnen.
En weer opnieuw staat het gilde voor de opgave een nieuw gildehuis te zoeken. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw gebouw aan de Boutenslaan te Eindhoven, een stukje grond, alweer nog juist op een stukje Stratums grondgebied en weer binnen "onze" Sint Jorisparochie. 
 
De bewogen tijden van de gildekamers wordt, zoals gezegd, op papier gezet door Frans Bax, onze archivaris. 
 
Zie voor wat er tot nu toe op deze website geplubliceerd is het uitrolmenu GILDEKAMER(S).