KRING KEMPENLAND - zondag 15 maart 2020

Beste gildesecretarissen en overige geadresseerden,

Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn  dat het corona virus inmiddels heel Nederland in zijn  greep heeft.
Daarom volgen wij als Kringbestuur de nationale richtlijnen en worden alle wedstrijden, overleggen, vergaderingen en bijeenkomsten tot nader overleg worden opgeschort.
De organisatie van het jeugdtoernooi en de KGD kunnen , mits zij de richtlijnen respecteren, gewoon doorgaan, maar met terughoudendheid.
Mochten er contacten nodig zijn, dan gaarne alleen via mail te communiceren.

IK hoop dat eenieder begrip heeft voor deze situatie en het slechts tijdelijk zal zijn .

Met vriendelijke gildegroet,
Gerard Gorselink
1e Secretaris Kring Kempenland

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >