KRING KEMPENLAND - dinsdag 24 maart 2020

Beste deken-schrijvers en overige geadresseerden,


Middels deze brief vraag ik dringend jullie aandacht voor het volgende:

 

Zoals bekend verondersteld mag worden, zijn door de regering alle bijéénkomsten tot 1 juni 2020  verboden in het kader van het corona virus.

 

Dit betekent daarom dat er ook in Kring Kempenland geen enkele vergadering of andere samenkomst van meer dan 3 gildebroeders en – zusters dóór kan gaan.

Géén bestuursvergaderingen (Dagelijks Bestuur, Kringbestuur, Algemene Leden Vergadering etc.), maar ook géén andere bijeenkomsten mét-, of bíj de gilden.

 

De vergaderingen en wedstrijden van de NBFS gaan eveneens niet door, in ieder geval tot 1 juni 2020.

 

Het jeugdtoernooi op 10 mei 2020 in Heeze vervalt en de Kringgildedag 2020 zal in elk geval niet plaatsvinden op zondag 7 juni in Leende (zie bijlage).

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn , melden wij ons weer.

 

 Voor alle zieken, van harte beterschap en voor de nog gezonden, pas op uw zelf en uw naasten en blijf allen gezond!

 

Met vriendelijke gildegroet,
Gerard Gorselink
1e Secretaris Kring Kempenland
 
Afbeelding invoegen

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >