KNTS - dinsdag 25 mei 2021

Geacht bestuur,

Door de maatregelen die de Overheid heeft genomen ter bestrijding van het Coronavirus hebben wij geen algemene ledenvergadering kunnen houden. Onderzocht is of het mogelijk en zinvol is een dergelijke vergadering online te organiseren. Het bestuur heeft besloten, mede door de hoge kosten die dit met zich meebrengt, hiervan af te zien en te kiezen voor een andere oplossing.

Wij zenden jullie bijgaand de vergaderstukken behorende bij een algemene ledenvergadering. Wij vragen jullie de stukken door te nemen. Zijn er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden reageer dan per email aan het Bondsbureau, bondsbureau@knts.nl . Hiervoor staat een termijn van 4 weken, de sluitingsdatum is dinsdag 22 juni 2021. Op al jullie vragen of opmerkingen zullen wij per email onze reactie geven aan alle verenigingen.

Daarnaast willen wij, als de overheidsmaatregelen dit toelaten, een traditionele algemene ledenvergadering organiseren. Wij stellen voor deze te houden op maandag 11 oktober 2021.
De plaats van vergaderen, de aanvangstijd en mogelijke voorwaarden maken wij tijdig bekend.

Namens het bestuur van de KNTS,

Met vriendelijke groet,

Bas van Wieringen.
Mobiel: 06 8308 1737
 
2021-05-25-notulen 25 maart 2019 vaststellen.pdf
2021-05-25-2021-04-04 KNTS info opzeggen verzekeringen (1).pdf
2021-05-25-Jaarverslag KNTS 2020.pdf
 
Financiële stukken zijn voor KNTS-leden op te vragen via CONTACT.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >