Een paar maanden geleden had ik telefonisch contact met de deken schrijver van het Sint Jorisgilde Stratum.
Ik werd verrast door het verzoek van Ad van Dijck namens de overheid en Peter Nagelkerke vanuit zijn functie als voorzitter van de vrienden van het gilde, of ik eens wilde nadenken over een eventuele functie als gildevrouwe.
Uiteraard was ik meteen vereerd met het unanieme besluit van de overheid om mij dat te vragen, maar wilde er even over nadenken, meer weten over de taken en een gesprek over de invulling.
Dat is allemaal gebeurd en inmiddels heb ik volmondig ja gezegd met een aantal argumenten.
Als ik het Rein nog had kunnen vragen zou hij onmiddellijk gezegd hebben: dat moet je doen. Ik zie het ook zelf als een mooie voortzetting van onze beider betrokkenheid bij het Sint Jorisgilde.
Het biedt een mogelijkheid om als vrouw mee te denken en vorm te geven aan een toekomst voor het gilde met aanpassingen aan deze tijd en huidige tijdgeest zonder afbreuk te doen aan de belangrijke waarden die het lidmaatschap van een gilde met zich meebrengt.
Het schild dat Rein destijds kreeg, heeft de diamantvorm van Eindhoven. De tekst daarop: slechts door vele facetten ontstaat schoonheid, is nog steeds van toepassing op de stad, op de cultuur, op de mensen en dus ook op het Sint Jorisgilde. 
Ik vind het een mooi idee, dat ditzelfde schild nu een kleine aanpassing krijgt voor mij, waardoor Rein, vanuit een andere dimensie weliswaar, toch ook betrokken blijft.

Dank voor het vertrouwen, dat is uitgesproken. 

Ik hoop en verwacht een mooie samenwerking met jullie allen waarbij heel veel facetten van het gilde aan bod kunnen komen.
 
ZILVEREN SCHILD "VAN REIN NAAR ANNEKE"
 
 
HISTORIE
 

ALGEMEEN

Zover wij weten zijn er zeer waarschijnlijk tot op heden een viertal beschermheren/gildeheren bij ons gilde geweest en is mevrouw van Abbe-Hoffmann (vrouw van gildeheer Albert van Abbe) dezelfde periode als haar man gildevrouwe van het gilde geweest.

Dit is ook geval geweest met mevrouw Dekker (vrouw van Wisse Dekker) met dat verschil dat mevrouw Dekker in 1993 officieel in deze functie door het gilde is geïnstalleerd, inclusief een zilveren schild.

EEN HEEL KORT OVERZICHT

Van de eerste twee gildeheren (toentertijd nog beschermheren genoemd) weten we niet heel veel.

De eerste zou, uit overlevering, burgemeester Smitz van Eindhoven zijn geweest; hij is van 1897 tot 1908 aan het gilde verbonden geweest, is zelfs koning geweest in de periode 1897-1899.

De tweede gildeheer (beschermheer) was makelaar van der Meeren. Over deze periode is nagenoeg niets bekend, alleen dat hij gildeheer is geweest in de periode na de 2e Wereldoorlog tot 1954.

Wij hebben een ietwat zure brief in ons bezit waarin hij zijn functie neerlegt.

Uit overlevering is bekend dat zijn voornaamste bijdrage aan het welzijn van het gilde de jaarlijkse schenking van een fles jenever was.

De derde gildeheer was Albert van Abbe.

Deze was gildeheer van 1954 tot 1984. Van hem en van de familie van Abbe is heel veel in ons archief terug te vinden. Albert van Abbe is heel actief geweest binnen het gilde.

Een van de hoogtepunten was de schenking van gildetrommen ter verdere opbouw van het hele gilde.

Mevrouw van Abbe is naast de gildeheer altijd "automatisch" beschouwd als gildevrouwe van ons gilde. In het geheugen van Frans Bax leeft de gedachte dat mevrouw van Abbe tegelijkertijd met haar man de sjerp officieel heeft uitgereikt gekregen bij de vendelgroet ten huize van Van Abbe in 1953 bij het aanbieden van de eerste drie gildetrommen. Hiervan zijn foto’s in het bezit van het gilde. Mevrouw van Abbe heeft in 1968 ons eerste eigen gildekamer aan de Tongelresestraat, "Kodijko", met een welgemikt kruisboogschot geopend.

De kinderen zijn jarenlang gildevriend van ons gilde gebleven, Albert van Abbe is momenteel de laatste der Mohikanen.

De vierde gildeheer was Wisse Dekker, in 1986 geïnstalleerd en met ons gildefeest in 2012 ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan hebben wij ook zijn 25-jarig jubileum gevierd.

Van hem en zijn vrouw is ook veel terug te vinden in het archief van ons gilde.

Ook mevrouw Dekker is van het begin af "automatisch" als gildevrouwe van ons gilde beschouwd, echter is deze functie in 1993 officieel gemaakt, o.a. door het aanbieden van een zilveren schild. Dat schild is momenteel te bewonderen in onze gildekamer (evenals dat van haar echtgenoot).

Wisse Dekker heeft zich voor de viering van ons 500-jarig jubileum nog zeer ingespannen voor het mede doen welslagen van ons jubileum en vooral de kringgildedag.

Tot onze grote spijt is hij twee maanden na de viering overleden.

NASLAGWERK
 
ANNEKE EN KARIN (KONINGIN VAN DE GILDEVRIENDEN) op 13-09-2014
 
  • Filmverslag 13 september 2014 waarin installatie: FILM
  • Voor overige reportages van 13 september 2014: ARCHIEF
  • Voor alle verslaglegging in 2014 - GILDEBODE 2014

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen